Celodenní seminář s Miroslavem Zelenkou

seminář umění žít a milovat

Srdečně Vás zvu na celodenní seminář s panem Miroslavem Zelenkou.
Umění žít
Zdá se, že žít umí každý, jinak by již nebyl mezi živými, ale je to obdobné jako s každým jiným uměním. V umění obecně je výsledek – až na nepatrné výjimky – závislý na dvou základních složkách, a to na talentu a na učení. Pokud je některá z těchto složek na nižší úrovni, je na nižší úrovni i výsledný efekt. Ten, kdo má méně talentu, musí více dřít a ten, kdo má talentu hodně a nepracuje s ním, dosahuje jen průměrných výsledků. Velmi podobně je tomu i s uměním žít.

Umění milovat
To, co nám naopak pomáhá k tomu, abychom byli šťastni, je láska.
Láska není vztah k něčemu nebo někomu. Láska je stav duše, a proto když se chci učit milovat, tak to neznamená učit se milovat něco nebo někoho, ale prostě učit se milovat. Základem nepochopení principu lásky a z toho často plynoucího utrpení, je nepochopení toho, že láska je stav duše a ne vztah k někomu nebo něčemu.

seminář umění žít a milovat

Anna Penak
Zvýrazňuji krásu duše skrze tělo
Komentáře