Kategorie: Myšlenka dne

tma

Denní světlo je zde, ale dokud nerozhrneš záclony, zůstaneš ve tmě.

Kolik času a energie se promarní, protože si nenajdeš čas a neobtěžuješ se, aby ses ztišil a počkal na Mne! To je tajemství řešení každé situace.

ano

Jsi připraven na podivuhodné změny, které nastanou v Nové době?

Musíš být připraven na podivuhodné změny, které nastanou v Nové době. Jestliže je dokážeš přijmout a jednoduše vstřebat jako kousek savého papíru, změny v tobě i kolem tebe nastanou v naprostém klidu a harmonii.

oko

Mnohé duše hovoří o víře, ale zapomínají podle ní žít

Mnohé duše hovoří o víře, ale zapomínají podle ní žít. Tytéž duše hovoří o lásce ke Mně, ale nevědí o lásce to nejdůležitější.

jarni

Vše začíná uvnitř a razí si svou cestu navenek

Očekávej zázrak. Očekávej, že nastane zázrak za zázrakem, a žádným způsobem se nespoutávej. Čím otevřenější jsi, tím lépe, neboť pak nestojí nic v cestě proudu Mých zákonů, protože zázraky jsou prostě Mé zákony v akci.

omezeni

Uč se přesáhnout sebe a svá lidská omezení.

Jdi a obývej to království, které přichází, ale zároveň čeká, aby je stále více duší poznávalo a vyžadovalo. Modlíš se, aby Mé království přišlo, aby Má vůle byla konána na zemi; přestaň se teď za to modlit a hlas se o to. Modlitby bez víry jsou prázdné.

klec

Musíš poznat svou svobodu tak, aby ses mohl vznést do nejvyšších duchovních světů.

Musíš poznat svou svobodu tak, aby ses mohl vznést do nejvyšších duchovních světů.

zmena

Změna nemusí být bolestná. Je nevyhnutelná!

Jsou období, kdy nové přichází tak pozvolně, že nepostřehneš změny, které probíhají, dokud si náhle neuvědomíš, co vše se stalo, aniž by sis toho dříve všiml. Jindy můžeš sledovat změny, jak se odvíjejí krok za krokem přímo před tvýma očima.

plan

Máš sehrát svou roli v celkovém plánu.

Dívej se na každou obtíž jako na výzvu či odrazový můstek a nikdy se nedej nikým a ničím porazit. Vytrvej v pohybu vpřed a věz, že odpověď ti bude zjevena, jestliže budeš vytrvalý a stálý.

jaro

Co je dobré pro jednu duši, nemusí být dobré pro druhou.

Co je dobré pro jednu duši, nemusí být dobré pro druhou. Proto je důležité, abys hledal svůj vlastní vnitřní směr a jednal podle něj, aniž by ses snažil jít ve stopách někoho jiného.

tygr

Čím více dostáváš, tím více musíš dávat.

Čím více dostáváš, tím více musíš dávat. Nic si neponechávej pro sebe, ale dávej, dávej a stále dávej, a tak vytvářej prostor pro své další a další naplnění.