Tetování vlk – pokud je vlk vašim silovým zvířetem:

tetování vlk

tetování vlkPokud je vlk vašim silovým zvířetem:

Lidé, kteří mají vlka jako své silové zvíře (totem) často projevují navenek vlku podobné rysy.

Vlčí lidé mají příkaz otevřít své učení a znalosti pro všechny studenty, kteří jsou ochotni se od nich učit. Tito lidí si nevybírají své studenty a dobře rozvinutý člověk s vlčím totemem bude mít své srdce otevřené a bude ochotně rozdávat energii všem. Nebudou mít obavy, že mezi rozčarováním a zklamáním z neúspěchu se jim nedostane také dostatek naplnění a růstů u některých ostatních tak, aby je to povzbudilo pokračovat. Vlčí lidé jsou učitelé, jsou často průkopníci pohanských a šamanských učení. Lze je nalézt ve všech oblastech života. Jsou nositeli mnoha mystérií, které mají tendenci předávat individuálně jednotlivým studentům.
Lidé s vlčím totemem se setkávají s více zklamáním, než většina ostatních. Jednou z jejich hlavních životních lekcí je naučit se rovnováze mezi neprožíváním přílišné sebelítosti, ale také zároveň nevzdávat se všeho zklamání a nezapomínat prožívat emoce. Člověk – vlk je velkým přínosem pro jakékoliv společenství, protože pomáhá skupině fungovat i v temných dobách.
Vlčí lidé jsou jak sociální, tak i asociální. Nejsou extroverti, ale ani si, upřímně řečeno, neužívají každou minutu o samotě. Potřebují úzký okruh přátel, milujícího partnera a potřebují znát své místo v komunitě. Z tohoto důvodu často udržují pravidla a protokol společenství a budou mezi prvními, kdo dá vědět ostatním o případném opuštění skupiny. Vlčí lidé potřebují čas sami na sebe, jinak se budou dusit. Také potřebují trávit čas s ostatními lidmi jinak se také budou dusit. Vlčí lidé jsou mistry v udržování rovnováhy mezi těmito dvěmi protipóly, nicméně jako děti či během dospívání mohou mít v tomto ještě málo zkušeností.
Vaše silové zvíře se bude projevovat také jinými způsoby. Rozeznáte je s pomocí uvědomění a přijetí.

www.annapenak.cz

 

 

 

 

Anna Penak
Zvýrazňuji krásu duše skrze tělo
Komentáře