Symboly nebeských těles – SLUNCE

slunce

slunceSymboly nebeských těles – SLUNCE

Slunce, měsíc, hvězdy a další úkazy jako asteroidy nebo souhvězdí, propůjčují svému nositeli sílu a ochranu nebes. Každý symbol má svůj specifický význam. Například hvězda ukazuje svému nositeli cestu a stará se o to, aby nezabloudil, zatímco slunce představuje jasné světlo, které chrání i v největší temnotě. Obecně jsou nebeské symboly velmi populární, protože odrážejí tajuplnou víru v to, že nebeská tělesa řídí naše kroky a ovlivňují náš všední život.

Slunce
Slunce je zdrojem světla a tepla a životadárnou energii pro všechny rostliny a živočichy. Bez slunce by na Zemi neexistoval život. Proto vás jistě nepřekvapí, že staří Egypťané, Řekové a Římané uctívali jako životadárnou moc a v mnoha kulturách bylo ztotožňováno s nejvyšším božstvem. Koloběh slunečního kotouče na nebi může zároveň symbolizovat víru v reinkarnaci, tedy ve smrt a znovuzrození. V závislosti na provedení jsou sluneční obrazce symbolem plodnosti, vitality a odvahy, ale i osobní síly důstojnosti a vůdcovství.

Tetování se sluncem a orlem
Často se můžeme setkat s tetováním, kde je slunce zastoupeno orlem nebo znázorňováno vedle něj (ale někdy také vedle lva, fénixe anebo aby to bylo ještě složitější, vedle srdce). V takovém případě jde o symbol odvahy, vášnivosti a síly.
Zpodobnění slunce se v jednotlivých kulturách výrazně lišilo Mayové jej považovali za symbol vůdcovství a jeho význam byl tím silnější, čím větší a pestřejší bylo tetování. V jiných kulturách bylo slunce často znázorněno jako temná koule obklopena jasnými paprsky, které se šířily po těle nositele na znamení ochrany a blahobytu.

Slunce bývá často považováno za mužský symbol k němuž je měsíc ženským protikladem. Když se slunce a měsíc postaví vedle sebe výsledný obrazec symbolizuje sloučení obou sil a rovnováhu mezi mužským a ženským symbolem. (Škoda, že vytvořit tuto rovnováhu ve skutečné životě bývá mnohem těžší.)

 

Anna Penak
Zvýrazňuji krásu duše skrze tělo
Komentáře